Žádost-o-přijetí-do-MŠ-Temelín


Evidenční-list-1.pdf


Poskytování-finančních-darů-pro-žáky-ŽŠ-Temelín.pdf


Pro předškoláky s povinnou školní docházkou platí dodržet 4 hodiny docházky denně, kdy tato je mateřskou školou určena v době od 8.00 do 12.00 hodin.

Těmto dětem musí mateřská škola evidovat Omluvný list. Ten zůstává v MŠ  a rodič dítěte je povinen každou nepřítomnost dítěte do něho omluvit co nejdříve po opětovném příchodu dítěte do MŠ.

Počet omluvených hodin není zákonem stanoven.

Po infekční nebo dlouhodobé nemoci jsme oprávněni žádat po Vás potvrzení od lékaře, že je již dítě zdrávo.

Omluvný-list.docx


Vnitřní-režim-MŠ.docx


Organizace-dne-v-MŠ-Temelín-1.docx


školní_řád_od_4.9.2023.pdf