MATEŘSKÁ ŠKOLA TEMELÍN

MOTTO: „Šťastné, spokojené a veselé děti v naší mateřské škole“

Vítáme Vás na internetových stránkách Mateřské školy Temelín. Jsme věkově smíšená jednotřídní školka s kapacitou 28 dětí. Rádi podnikáme výlety, účastníme se mnoha společenských akcí i výchovných programů, soustavně podporujeme zdravý životní styl dětí. Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vychází z Motta ,,SVĚT JE MÍSTO K RADOVÁNÍ PRO VŠECHNY“.

Naše mateřská škola je dlouhodobě zapojena do celostátního programu Mrkvička, který je zaměřený na ekologickou a environmentální výchovu.

Jsme mateřskou školou, která se snaží poskytnout prostředí otevřené, rodinné a pro děti podmanivé, kde se cítí dítě příjemně, bezpečně a důstojně. Preferujeme učení hrou.

V mateřské škole chceme poskytovat všem dětem kvalitní vzdělávání v přátelské a vstřícné atmosféře, kde úspěšná budoucnost dítěte je odrazem lásky , spolupracujícího rodiče a vzdělaného učitele.

Pedagogové i ostatní zaměstnanci jsou dětem těmi nejlepšími průvodci na jejich cestě za poznáním , pružně reagují na potřeby dětí, zajišťují jejich možný rozvoj a samostatnost.

Též usilujeme o to, aby naše ZŠ a MŠ byla otevřenou a vstřícnou organizací pro děti, rodiče, zřizovatele i všechny ostatní partnery školy.

Všichni, kdo zde pracují, jsou tu s láskou a zájmem právě pro děti, kterým hned po rodičích otevíráme brány do velikého světa.